dermatypique-logo

AHA Cream 10%

ALL SKIN TYPE

AHA Cream 10%

کرم لایه بردار ۱۰ درصد

ضد چروک و رفع خطوط ریز
سفت‌کننده و شفاف‌کننده پوست
مناسب برای شروع درمان

روش مصرف: روزانه یک بار به مدت 2 هفته و سپس 2 بار در روز اسـتفـاده کنید. ممکن است پس از اسـتفاده سـوزش خفیف و گذرا ایجـاد شود. مصـرف ضـدآفتاب مناسـب را در طول روز فراموش نکنید.

INGREDIENTS

CLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, MALIC ACID, PYRUVIC ACID, CITRIC ACID, TARTARIC ACID, SILYMARIN EXTRACT, ALOE VERA EXTRACT, ALLANTOIN

TUBE
ADULTS
CREAM TEXTURE
FACE & BODY

کلمه مورد نظر خود را جستجو کنید