dermatypique-logo

AHA Cream 15%

ALL SKIN TYPE

AHA Cream 15%

کرم لایه بردار ۱۵ درصد

ضد چروک عمقی و رفع خطوط
سفت‌کننده و شفاف‌کننده پوست
مناسب برای ادامه درمان بعد از AHA10

روش مصرف: روزانه یک بار به مدت 2 هفته و سپس 2 بار در روز اسـتفـاده کنید. ممکن است پس از اسـتفاده سـوزش خفیف و گذرا ایجـاد شود. مصـرف ضـدآفتاب مناسـب را در طول روز فراموش نکنید.

INGREDIENTS

CLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, MALIC ACID, PYRUVIC ACID, CITRIC ACID, TARTARIC ACID, SILYMARIN EXTRACT, ALOE VERA EXTRACT, ALLANTOIN

TUBE
ADULTS
CREAM TEXTURE
FACE & BODY

کلمه مورد نظر خود را جستجو کنید